• Name: General Editor
  • Address: Institute of Law and Technology, Facultat de Dret, Edifici B, Departament de Ciència Política i Dret Públic, Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
  • Phone +34 935 81 22 35